Vem kan se mina uppgifter i appen?

Du kan själv se dina uppgifter när du loggar in i tjänsten med stark autentisering, det vill säga personliga nätbankskoder.

Om du redan har gett blod kan du i appen se de uppgifter som finns i Blodtjänsts blodgivarregister. Åtkomst till Blodgivarappens personregister begränsas med användarnamn och lösenord till dem som behöver uppgifterna i blodgivarregistret i sitt arbete.

Appen samlar också in information om till exempel eventuella felsituationer eller att appen kraschar. Den här informationen identifierar inte användaren, men den skickas till appens utvecklare så att eventuella återkommande tekniska fel kan åtgärdas.