Varför slutade Blodtjänst samla in plasma 2014?

Blodtjänst samlade in plasma genom plasmaferes från 1970-talet fram till 2014. Då beslutade man att upphöra med den maskinella insamlingen av plasma av medicinska och ekonomiska skäl: det fanns inte längre något särskilt behov av att samla in inhemsk aferesplasma eftersom ursprunget till den plasma som används i plasmaprodukter – till följd av produktionsprocessernas utveckling – inte längre hade samma betydelse som tidigare. Plasmaferesverksamheten hade också blivit ekonomiskt olönsam.

År 2024 har plasmaferesverksamheten återupptagits eftersom situationen har förändrats och det i flera år har rått brist på plasmaråvara i Europa. European Blood Alliance (EBA) – som representerar europeiska blodbanker – och Europarådet och EU-kommissionen har identifierat behovet av att öka den europeiska plasmainsamlingen och minska beroendet av plasma från USA.