Miksi Veripalvelu lopetti plasmankeräyksen vuonna 2014?

Veripalvelu keräsi plasmafereesillä plasmaa 1970-luvulta aina vuoteen 2014 asti. Tuolloin plasman koneellinen kerääminen päätettiin lopettaa lääketieteellisistä ja taloudellisista syistä. Kotimaisen afereesiplasman keräämiselle ei enää ollut erityistä tarvetta, sillä plasmavalmisteissa käytettävän plasman alkuperällä ei tuotantoprosessien kehittymisen seurauksena enää ollut samanlaista merkitystä kuin ennen. Plasmafereesitoiminta oli myös tullut taloudellisesti kannattamattomaksi.

Vuonna 2024 plasmafereesitoiminta alkaa uudestaan, sillä tilanne on muuttunut ja Euroopassa on jo vuosien ajan ollut pulaa plasmaraaka-aineesta.