Varför finns det en viktgräns för att gå med i Stamcellsregistret?

Du kan inte gå med i registret om du är betydligt överviktig (viktindex eller BMI över 35) eller väger mindre än 50 kg. För personer som är kraftigt överviktiga är riskerna med stamcellsinsamling större än för andra. Från en liten person kan man å andra sidan kanske inte samla in tillräckligt med stamceller för att behandla patienten.

Kriterierna för att ansluta sig till registret beaktar alltid utöver säkerheten av stamcellstransplantatets mottagare även donatorns välbefinnande, och man tar inga risker i frågor som gäller donatorns hälsa.