Var sker stamcellsdonationen?

Insamlingen av stamceller är koncentrerad till Mejlans sjukhus som hör till Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt.

Stamcellsregistret ersätter donatorns rese-, måltids- och inkvarteringskostnader samt inkomstbortfall under sjukledigheten.