Säljer Blodtjänst blod till utlandet?

Det donerade blodet delas upp i tre beståndsdelar (komponenter); röda blodkroppar, trombocyter och plasma. Egentliga blodprodukter är bara erytrocyt-och trombocytpreparaten. De framställs till slutprodukter här hemma i Finland och används i behandlingen av patienter i Finland.

Då och då får Blodtjänst förfrågningar från andra länders blodtjänster, till exempel i situationer då en patient behöver röda blodkroppar av en mycket sällsynt blodgrupp. Om den önskade blodtypen finns och en leverans inte äventyrar den inhemska tillgången på blod, kan preparatet undantagsvis levereras till utlandet. Det händer en eller ett par gånger per år. ​

I Finland skickar vi plasman som vi separerar från helblod vidare till Centraleuropa för framställning av läkemedel. Annars skulle det kastas iväg eftersom Finland inte har någon egen produktion av plasmaläkemedel. För tillfället är vårt samarbetsföretag Baxalta, som hör till Shire-konsernet. Plasman framställs till läkemedel som används i vården av svåra sjukdomar. Sjukhusen beställer dessa läkemedel själv via distributörer.