Paraguay

Resor leder till ett 28 dagars hinder för blodgivning.

Boende i landet leder till ett 3 månaders hinder för blodgivning. Med boende avses en över 3 månader lång vistelse i landet under de 6 föregående månaderna.

För mer information, ring: 0800 0 5801 (mån–fre kl. 8–17).