Operation och endoskopi

Man kan inte ge blod, om man vet att man inom de närmaste två månaderna ska genomgå en större operation.

Operationer medför ett 1–6 månader långt hinder för att ge blod, beroende på operationens omfattning, typen av operation och hur snabbt återhämtningen sker.

Titthålsoperationer och endoskopier som görs med flexibla endoskop (till exempel gastroskopi eller magendoskopi, koloskopi eller tjocktarmsendoskopi och bronkoskopi eller lungendoskopi) medför ett fyra månader långt hinder för blodgivning. Blodtjänst följer de alleuropeiska direktiven, även om det i Finland aldrig påträffats fall där en sjukdom spridits via orena endoskop.

Titthålsundersökningar och –operationer av leder görs med ett styvt instrument. Beroende på ingreppets omfattning bör man vänta i 1-4 veckor före man kan ge blod, någon gång t.o.m. 4 månader (t.ex. vid ett större knäingrepp med lång konvalescenstid).

Smärre åtgärder under lokalbedövning medför ett hinder för att ge blod i en till fyra veckor.

Se också: tandvård

Vill du veta mer? Ring blodgivarnas avgiftsfria infotelefon 0800 0 5801 (må–fre kl. 8–17).