Nederländska Antillerna (Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, St Maarten, St Eustatius)

Resor leder till ett 28 dagars hinder för blodgivning. Boende i landet leder till ett 3 månaders hinder för blodgivning.

Med boende avses en över 3 månader lång vistelse i landet under de 6 föregående månaderna.

Vill du veta mer? Ring vår avgiftsfria infotelefon för blodgivare 0800 0 5801 (mån–fre kl. 8–17).​