Kommer jag att meddelas via appen om avvikelser upptäcks i virustesterna?

Tills vidare skickas inte information till appen om resultat av virustester som gjorts på donerat blod. Vi kontaktar alltid blodgivaren personligen vid avvikande resultat i blodgivarundersökningar.