Jag är medlem och flyttar utomlands, vad ska jag göra?

Kontakta Stamcellsregistret. Om flytten är permanent kan vi diskutera möjligheten att överföra donatoruppgifterna till stamcellsregistret i det nya hemlandet. Under stamcellsdonationsprocessen måste donatorn vara bosatt i Finland.