Indonesien

Om du har rest i ett malariaområde, vänta 6 månader innan du ger blod efter återkomsten till Finland. Resor i andra delar av landet leder till ett 28 dagars hinder för blodgivning.

Malaria förekommer i delar av landet, men det finns ingen risk för malaria t.ex. i Jakarta, i övriga miljonstäder på ön Java, på turistdestinationerna på Bali och Java, i storstäderna på ön Borneo eller på ön Bintan (utanför Singapore).

Läs mer om blodgivning och riskområden för malaria.

För mer information, ring: 0800 0 5801 (mån–fre kl. 8–17).