Cap Verde

Om du har rest i ett malariaområde, vänta 6 månader innan du ger blod efter återkomsten till Finland. Resor i andra delar av landet leder till ett 28 dagars hinder för blodgivning.

Malaria förekommer bland annat på ön Sao Tiago (ön Santiago) och på ön Boa Vista.

Det finns ingen risk för malaria t.ex. på öarna Brava, Fogo, Maio, Sal, Santa Luzia, Santo Antao, Sao Nicolau eller Sao Vicente.

Läs mer om blodgivning och riskområden för malaria.

För mer information, ring: 0800 0 5801 (mån–fre kl. 8–17).