Är stamcellsdonation farligt eller skadligt?

Att donera stamceller är säkert för donatorn – Blodtjänst ansvarar för detta.

Hälsotillståndet för dem som ansluter sig till registret, donatorkandidater och utvalda donatorer kartläggs genom enkäter och intervjuer, och den person som väljs ut som donator utsätts också för en mycket noggrann hälsokontroll. På så sätt säkerställer man att donationen inte orsakar olägenheter eller risker för donatorn.

Blodstamceller förnyas hela tiden, så donerade celler ersätts snabbt med nya, och det blir inga permanenta förändringar i blodstatusen från donationen.