Är snusning eller rökning ett hinder för att gå med i registret?

Rökning eller snusning hindrar dig inte från att gå med i registret.

Däremot kan riklig rökning (fler än 20 cigaretter/dag) vara ett hinder på grund av dess kärlsammandragande effekt.