Är allergi ett hinder för att gå med i registret?

I regel hindrar allergier dig inte från att gå med i registret, men om du har många allergier, vänligen kontakta Stamcellsregistret innan du ansluter dig.