Vanliga frågor

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om blodgivning, Stamcellsregistret och Blodtjänsten.

Sök med en sökterm
Filtrera efter ämne
Appen

Finns appen bara på finska?

Tills vidare är appen endast tillgänglig på finska. Vi har för avsikt att lansera den senare även på svenska och engelska.

Appen

Får jag en påminnelse om min nästa blodgivning via appen?

Appen visar nästa möjliga blodgivningsdag, men inledningsvis påminner den inte användaren om blodgivning. Avsikten är att i framtiden utveckla appen så att användaren får en påminnelse om blodgivning om hen har tillåtit notifieringar (notifikationer).

Appen

Hur säkerställs appens informationssäkerhet?

Mobilappen är informationssäker när det gäller de tekniska lösningarna och bygger på Flutter-teknik. Ett externt informationssäkerhetsföretag har genomfört en informationssäkerhetsrevision av appen och dess tekniska miljö hösten 2023. Appen använder inte cookies.

Appen

Kan jag ladda ner appen även om jag inte har gett blod?

Ja, det kan du. Appen hjälper dig att göra testet Kan jag donera?. Du ser din blodgrupp och din besöksinformation när du har gett blod första gången. Om blodgruppen redan har fastställts i samband med blodgivningen kan du se den i appen.

Appen

Kommer jag att meddelas via appen om avvikelser upptäcks i virustesterna?

Tills vidare skickas inte information till appen om resultat av virustester som gjorts på donerat blod. Vi kontaktar alltid blodgivaren personligen vid avvikande resultat i blodgivarundersökningar.

Appen

Vem kan se mina uppgifter i appen?

Du kan själv se dina uppgifter när du loggar in i tjänsten med stark autentisering, det vill säga personliga nätbankskoder.

Om du redan har gett blod kan du i appen se de uppgifter som finns i Blodtjänsts blodgivarregister. Åtkomst till Blodgivarappens personregister begränsas med användarnamn och lösenord till dem som behöver uppgifterna i blodgivarregistret i sitt arbete.

Appen samlar också in information om till exempel eventuella felsituationer eller att appen kraschar. Den här informationen identifierar inte användaren, men den skickas till appens utvecklare så att eventuella återkommande tekniska fel kan åtgärdas.