Den tid som arbetsgivaren tillåter för blodgivning skapar god sammanhållning

Möjligheten att ge blod på arbetstid är en av Muratas frivilligarbetsformer. Apparatingenjör Mari Venho är vid företaget en aktiv blodgivningsförespråkare och -aktör.

Murata designar, säljer och tillverkar elektroniska komponenter och lösningar. Det ursprungligen japanska företaget sysselsätter globalt mer än 77 000 personer. I Finland sysselsätter verksamhetsstället i Mårtensdal, Vanda, mer än 1 000 personer.

Muratas verksamhetsfilosofi är samhälleligt ställningstagande. Företaget utövar en mångfacetterad, samhälleligt ansvarsfull verksamhet, till exempel samarbete med Iceheart som bedriver förebyggande barnskyddsarbete. Murata sysselsätter också personer med begränsad arbetsförmåga i lämpliga arbetsuppgifter.

Möjligheten att ge blod på arbetstid är en av Muratas frivilligarbetsformer.

Apparatingenjör Mari Venho är hos Murata en aktiv blodgivningsförespråkare och -aktör. Under Maris ledning kommer Muratas medarbetare i framtiden att kunna delta i regelbundna gemensamma blodgivningsstarter, där medarbetarna tillsammans kan delta i blodgivning på arbetstid. Samkörningarna har planerats så att även skiftarbetare kan delta i någon av de fyra starterna under året.

Mari har också aktivt deltagit i organiseringen av blodgivningen som äger rum på arbetsplatsen och som nu ordnas regelbundet en gång per år.

“Det känns superbra att delta i frivilligarbetet. Jag känner det också som min skyldighet, eftersom jag har goda grundläggande förutsättningar för det och kan hjälpa andra. Den tid som arbetsgivaren ställer till förfogande för blodgivning är värdefull och förbättrar gemenskapskänslan. Även om själva blodgivningen inte tar lång tid behöver jag nu inte tänka på hur jag ska ordna tid för den”, berättar Mari.

“Att delta i gemensamt arbete för ett gott ändamål skapar också engagemang. Det ger oss en känsla av att vi här tillsammans gör något gott. Detta är framförhållning som bäst: Vi kan vara till nytta för vem som helst när hjälp behövs”, sammanfattar Mari.

Senast uppdaterad: 15.06.2023