Blodtjänsts strategi betonar beredskap och förnyelse

Verksamhetsstrategin i Blodtjänst i Finlands Röda Kors för de kommande åren betonar flexibel beredskap och säkerhet i verksamheten samt utveckling av nya behandlingar. Frivilliga blodgivare har en viktig roll för driftsäkerheten i Finlands blodförsörjning. Åren med coronapandemi har satt sin prägel på verksamheten och behoven i framtiden.

Allt har sin början hos donatorerna
Blodtjänsts arbete bygger på engagemang från frivilliga blodgivare och stamcellsdonatorer för att hjälpa patienter. Under coronaviruspandemin betonades behovet av en bredare blodgivarkår, eftersom försiktighetsåtgärder tvingade samhället att undvika aktivitet och möten mellan människor. Man var tvungen att kalla donatorer mer än tidigare, och ofta riktades kallelsen till samma personer.

– Utöver omfattningen strävar Blodtjänst också efter mångfald i givarkåren när det gäller ålder, kön, blodgrupper och etnisk bakgrund. Tack vare mångsidighet kan vi leverera alla blodprodukter som behövs för att behandla patienter även under exceptionella omständigheter, till exempel under en pandemi, säger Pia Westman, direktör för Blodtjänst.

– Ett viktigt mål är att öka andelen män bland blodgivare. De utgör nu bara 40 % av givarkåren. Av biologiska skäl kan män donera blod säkrare, lättare och oftare än kvinnor, konstaterar Westman.

Beredskapen förstärks
Pandemin underströk annars också vikten av operativ beredskap och säkerhet. Blodtjänst är den enda blodbanken som är verksam i Finland, så man måste kunna lita på dess funktionsförmåga under alla omständigheter. Med tanke på beredskapen är det viktigt för Blodtjänst att ta hand om såväl lokaler, utrustning, materiallager, personalkompetens och arbetsförmåga som en stark ekonomi som ger trygghet.

– Vi är den enda aktören inom vår sektor i Finland, så försörjningsberedskapen är av största vikt för oss och för hela samhället.
– Vårt nya centrum, som står klart i Veckal, Vanda i år, är också en viktig strategisk förnyelse som stöd för patientvården. Det stärker vår driftsäkerhet och hjälper oss att förnya oss, säger Westman.

Nya behandlingar bygger på stark forskning
Utöver beredskap är förnyelse ett viktigt tema i strategin. Blodtjänst är aktivt engagerad i att utveckla nya behandlingsformer för svåra sjukdomar. I dess cellproduktionscenter utvecklas cellterapipreparat för behandling av exempelvis cancer och svåra brännskador.

Produktutvecklingen grundas på forskning som bedrivs inom Blodtjänst.
– Vi fortsätter den starka vetenskapliga forskningen och utvecklingen av våra tjänster. Utöver vårt eget forskningsarbete finansierar vi även forskning som utvecklar andra delar av vår sektor via vår forskningsfond, säger Pia Westman.

Förnyelsen får stöd också av digitala tjänster som betjänar givare, sjukhus och den egna verksamheten samt genom analys och användning av data.

Blodtjänsts strategi finns att läsa på webbplatsen:
www.blodtjanst.fi/blodtjanst/varden-och-strategi

Årsberättelsen för år 2021 visar hur Blodtjänst klarade det andra året av coronaviruspandemin. Årsberättelsen innehåller mycket ytterligare information om verksamheten samt den viktigaste statistiken och indikatorerna.

Senast uppdaterad: 10.03.2023