Blodtjänsts nya verksamhetslokaler som verkställts av Hartela färdiga i Veckal i Vanda

Hartela byggde flexibla lokaler för Blodtjänst Finlands Röda Kors i Veckal i Vanda, vilka tillgodoser dagens behov.

Projektet som Hartela genomfört enligt partnerskapsmodellen har slutförts i enlighet med målen och överlämnas i juli 2022 att tas i bruk av Blodtjänst.

Blodtjänsts nya lokaler färdigställdes intill Veckal tågstation med goda logistiska förbindelser. Projektet startade med en utvecklingsfas i början av år 2019 och själva byggnadsarbetet började i maj 2020. Blodtjänst flyttar till de nya lokalerna efter sommaren.

Hela byggnaden har 9 000 bruttokvadratmeter. Verksamhetslokalen innehåller alla moderna utrymmen som Blodtjänst behöver för att ta hand om hela blodproduktservicen i Finland. Byggnaden innehåller krävande laboratorieytrymmen, vilket har ställt höga krav på byggandet. Exempelvis fuktighet och temperatur måste ligga inom exakt definierade gränser i lokalerna. På grund av den höga kvaliteten på byggtekniken var objektet krävande, men mycket angenämt för Hartela.

“Vid valen under byggtiden betonades lösningar som stöder bra inomhusluft och hantering av förhållanden. I byggnaden finns även ett renrum med speciell klassificering. I objektet fokuserade man också på låg energiförbrukning med olika lösningar, såsom energieffektiva maskiner för luftkonditionering, led-belysning och vattenbesparande elektriska kranar. Objektets byggnadstekniska lösningar, i synnerhet driftsäkerheten i exceptionella situationer, har stått i centrum för planeringen och genomförandet av projektet”, säger Ilmari Hämäläinen projektutvecklingschef på Hartela.

“Projektet är ett utmärkt exempel på Hartelas partnerskapsmodell där vi utvecklar lösningar som skapar mervärde för kunden, från val av tomt till förståelse av behoven hos slutanvändarna av lokalerna, fortsätter Hämäläinen.

“Lokalerna tjänar våra behov väl. De är moderna och flexibla. Om behoven i verksamheten förändras, kan lokalerna omorganiseras. Läget är logistiskt utmärkt, längs motorvägarna och nära flygplatsen. Ringbanans tågstation ligger bredvid, så med offentliga trafikförbindelser kommer man nästan fram till dörren, säger Pia Westman, direktör för Blodtjänst.

Nybyggnationen ägs av Fastighets Ab Balder och Blodtjänst är deras hyresgäst.
“De nya verksamhetslokalerna har utformats i nära samarbete med Blodtjänst, så att de på bästa möjliga sätt stöder Blodtjänsts viktiga uppgift. Partnerskapet med Hartela har gått bra och har möjliggjort utveckling av planer och lösningar redan under genomförandet, med beaktande av användarens behov, säger Erik Selin, VD för Fastighets Ab Balder.

“Vi hälsar Blodtjänst varmt välkommen till Veckal! Vi är mycket glada för att en betydande samhällelig aktör och sysselsättning placeras i Vanda. De nya lokalerna har förverkligats på ett klokt sätt resursmässigt och de anställdas arbetsresor fungerar med stöd av kollektivtrafik, då de nya lokalerna finns alldeles intill tågstationen. Dessa faktorer stöder också stadens ambitioner att vara koldioxidneutrala före år 2030. Så vi har ett starkt gemensamt mål, tackar stadsdirektör Ritva Viljanen.

Blodtjänsts funktioner för produktion, laboratorium, lagring och förvaltning flyttas från Stenhagen i Helsingfors till Veckal i Vanda hösten 2022. Blodgivningen flyttar inte med, utan stannar i Stenhagen tills vidare. Nya lösningar för lokaler förbereds senare för blodgivningsverksamheten.

Man söker ett LEED-miljöcertifikat på silvernivå för objektet.

Senast uppdaterad: 23.02.2023