Blodtjänst återupptar insamlingen av plasma

Snart kommer det att vara möjligt att ge plasma på Blodtjänst när plasmaferes återupptas efter ett uppehåll på flera år. Det råder brist på plasmaråvara i Europa och användningen av läkemedel som framställs av plasma ökar. Från januari kan man ge plasma på Blodtjänsts nya verksamhetsställe i köpcentret Jumbo-Flamingo.

Oron för hur plasman ska räcka till för tillverkningen av plasmaläkemedel har ökat i Europa de senaste åren. Coronapandemin minskade tillgången på plasma ytterligare, samtidigt som behovet av plasma som råvara för läkemedel har ökat.

Det mesta av världens plasma samlas för närvarande in i USA – Europas självförsörjningsgrad av plasmaråvara är endast cirka 60 procent. I Europa råder det sedan flera år tillbaka brist på plasmaläkemedel, särskilt immunglobulinpreparat. Immunglobuliner används i stor utsträckning vid olika sjukdomar; för patienter med antikroppsbrist är de det enda behandlingsalternativet.

Blodtjänst svarar för sin del på situationen genom att inleda plasmaferesverksamhet i början av 2024. Det kommer att bli möjligt att ge plasma på det nya verksamhetsstället i köpcentret Jumbo-Flamingo i Vanda när blodgivningsverksamheten i januari 2024 flyttar dit från Stenhagen i Helsingfors.

Plasmagivare behövs

Plasma separeras också från helblod, men plasmaferes gör att mer plasma kan samlas in på en gång, cirka 750–850 ml. När plasma separeras från helblod är volymen cirka 250 ml.

Att ge plasma tar cirka 45 minuter och det kan göras upp till varannan vecka. Givaren måste väga mer än 60 kg och tillräcklig tid måste ha förflutit sedan föregående givning (från blodgivning 30 dygn för män och 45 dygn för kvinnor, från aferesgivning 14 dygn). På Blodtjänst kan man också ge trombocyter genom aferes, det vill säga maskinellt.

För lämpligheten som givare gäller i huvudsak samma kriterier som vid helblodsgivning, men vid plasmagivning behöver karenstider i samband med till exempel resor inte beaktas.

Tidsbokningen för plasmagivning öppnar i början av februari 2024 på Blodtjänsts webbplats.

Plasmaläkemedlen tillverkas utomlands

Den plasma som samlas in i Finland levereras till Blodtjänsts avtalspartner Takeda och dess plasmaläkemedelsfabrik i Österrike, där den används för att tillverka läkemedel för patienter i olika länder. Intäkterna från försäljningen av plasma utgör cirka en tiondel av Blodtjänsts totalinkomster och därmed också en del av finansieringen av all blodförsörjningsverksamhet i Finland.

Sjukhusen i Finland beställer plasmaläkemedel som behövs i patientvården från läkemedelsdistributörer som är verksamma i Finland.

Att starta upp plasmainsamlingen på nytt är en betydande investering för vilken Blodtjänst har fått stöd av Försörjningsberedskapscentralen.

– Det här är en mycket viktig öppning eftersom den stärker den nationella försörjningsberedskapen för plasma och gör det möjligt för Finland att delta i insamlingen av råmaterial för plasmabaserade läkemedel och på så sätt öka självförsörjningsgraden av plasma i Europa, säger Jarkko Ihalainen, medicinsk direktör vid Blodtjänst.

Senast uppdaterad: 01.12.2023