Blodgivningsbussen startar i huvudstadsregionen

Förutom Blodtjänsts enheter och blodgivningstillfällen kommer det snart att vara möjligt att ge blod i en helt ny miljö, Blodgivningsbussen. En buss som planerats för blodinsamling åker runt i huvudstadsregionen och erbjuder en ny typ av möjlighet att nå blodgivare.

Från och med nästa vecka inleder den första mobila blodgivningsenheten sin verksamhet i Finland, när Blodtjänsts blodgivningsbuss börjar köra runt i huvudstadsregionen.

Bussen besöker till exempel arbetsplatser, läroanstalter och allmänna blodgivningsställen, till exempel i närheten av köpcentrum. Bussen rör sig inte under pågående blodgivning.

Blodgivningsbussen stärker blodgivningsnätverket i huvudstadsregionen. Målet med den nya blodinsamlingsenheten är att komma så nära människor som möjligt och göra det ännu enklare att ge blod”, säger Pirjo Grön, som är chef för Röda korsets mobila blodtjänst i Södra Finland.

– Blodgivningsbussen gör det möjligt att ordna blodgivning på platser där vi tidigare inte hittat lämpliga lokaler eller till exempel i företag som inte har haft tillräckligt med blodgivare för ett traditionellt blodgivningsevenemang som ordnas i företagets egna lokaler.
Blodgivningsbussen ökar också flexibiliteten och smidigheten inom blodförsörjningen eftersom det är möjligt att flytta både personalen och blodgivningslokalen från ett ställe till ett annat.

Blodgivningen är oförändrad

Blodgivningsbussen rymmer fyra personer åt gången och själva blodgivningen sker på samma sätt som på andra ställen. Eftersom utrymmet är begränsat kan dock ledsagare och barn inte komma med på blodgivningen.

Tills vidare är det inte möjligt att ge blod för första gången på Blodgivningsbussen, men de som kommer första gången till blodgivningen kan bekanta sig med blodgivningsprocessen och lämna ett blodprov för blodgruppsanalys.

Både förstagångsblodgivare och vana blodgivare uppmuntras att boka tid och fylla i en hälsodeklaration på förhand. Personalen vägleder förstagångsbesökare att boka en tid för den egentliga blodgivningen på ett fast verksamhetsställe eller på ett blodgivningsevenemang.

I det inledande skedet kör bussen i huvudstadsregionen 3–4 dagar i veckan. Tidtabellerna och tidsbokningen finns på verenluovutusbussi.fi.

– Det här är ett viktigt nytt experiment i syfte att aktivera blodgivare genom att komma nära dem. Under pilotprojektet som nu inleds testar vi olika blodgivningsställen och vidareutvecklar verksamheten utifrån det, berättar man på Blodtjänst.

Senast uppdaterad: 06.11.2023