Vad händer med det donerade blodet?

Blodets väg från blodgivare till patient innehåller många steg.

Blod kan inte framställas artificiellt, det krävs hjälp av frivilliga blodgivare. Man kan ge blod på Blodtjänsts fasta verksamhetsställen och vid blodgivningsevenemang. En blodpåse fylls på ca 5-10 minuter. Efter blodgivningen finns det alltid något att dricka och ett mellanmål.

Det donerade blodet packas i kylboxar och transporteras från olika håll i Finland till en produktionsanläggning i Helsingfors. Så snart blodproverna anländer undersöks de för blodgruppsfaktorer och testas noggrant för allvarliga infektioner.

Framställningen av blodprodukter startar tidigt på morgonen. Först centrifugeras blodet och separeras i tre delar. Vita blodkroppar avlägsnas från röda blodkroppar. En trombocytprodukt, dvs. blodplättsprodukt, framställs av blod från fyra blodgivare med samma blodgrupp. Plasma, dvs. blodvätska, fryses och levereras som råvara för läkemedel.

Efter avslutade virustester är blodprodukterna fria att användas. Röda blodkroppar förblir användbara i fem veckor. Trombocyter kan endast användas i fem dagar. Produkterna förvaras i Blodtjänsts lager tills de behövs på sjukhus.

Sjukhusen beställer blodprodukter efter behov. Blodtjänst sköter transporten av produkterna till sjukhusens blodcentraler.

Ungefär 40 000 patienter behöver blodprodukter varje år. Röda blodkroppsprodukter behövs bl.a. av operationspatienter, olycksoffer, mödrar och prematurer. Trombocytprodukter behövs bl.a. av cancerpatienter. Läkemedel tillverkade av plasma behövs bland annat av immunbristpatienter.

I Finland behövs cirka 700 blodgivare varje vardag för att det ska finnas tillräckligt med blodprodukter för alla patienter som behöver dem.

Se video: Blodets resa

Veren matka luovuttajalta potilaalle

Röda blodkroppsprodukter på ett bord med ett blodproduktlager och en Blodtjänst arbetstagare i en vit jacka i bakgrunden.

Vad gör man av blodet

Blodprodukter behövs vid behandlingen av till exempel operations- och olycksfallspatienter, cancersjuka och för tidigt födda barn.

Läs mer om blodprodukter

Vilka undersökningar görs av blodet

För patienten som får blod, är det viktigast att blodgivaren är frisk. Därför granskas blodgivarens hälsotillstånd såväl via hälsodeklarationen som via de laboratorietest som görs på blodproven.

Mer om undersökningar