Blodgivare hjälper Finland att förbereda sig för olyckor

För närvarande ger endast 3,5 procent av finländarna blod. Blodgivare är en kritiskt viktig del av beredskapen för olyckor, för det är tack vare dem som Blodtjänst kan leverera blodprodukter till sjukhus.

– På ett sjukhus behövs ständigt blodprodukter till olycksoffer, barnaföderskor, cancerpatienter och för tidigt födda barn, säger Jarkko Ihalainen, medicinsk direktör vid Blodtjänst.

Vid en olycka kan patienten behöva upp till tiotals liter blodprodukter. Redan en enda plötslig olycka kan alltså ha en betydande inverkan på sjukhusets blodförråd. Efter en allvarlig motorcykelolycka fick till exempel Ann-Marie Niemelä en stor mängd olika blodprodukter för behandling av massiv blödning.

– Jag skulle aldrig ha överlevt olyckan utan blodgivare. Min skuld till dem är lika stor som mitt liv! säger Niemelä.

Upp till 120 behövs för att hjälpa en

Det donerade blodet delas upp i tre beståndsdelar och patienten ges just den del som hen behöver. En trombocytprodukt kräver blod från fyra blodgivare med samma blodgrupp, så enbart för de trombocyter Ann-Marie Niemelä fick krävdes det 96 blodgivare. Räknar man med erytrocytprodukterna så krävdes det mer än 120 frivilliga för att hjälpa Niemelä.

Den hjälp hon fick efter olyckan gjorde ett sådant intryck på henne att hon ville arbeta inom vården och nu arbetar som operationsskötare. Niemelä har varit en aktiv blodgivare och säger att hon samtidigt betalar tillbaka sin “blodskuld” och gör sitt för att se till att det finns tillräckligt med blod för dem som behöver det.

– Jag uppmuntrar absolut andra att ge blod om det bara är möjligt. En värdefullare gåva kan man inte ge, konstaterar Ann-Marie Niemelä.

Fler blodgivare behövs: Beredskapen vilar på endast 3,5 procent

Blodtjänsts verksamhet är samhällskritiskt viktig för 24/7-beredskapen, som nästan alla finländare i åldern 18–70 år kan påverka med sin egen insats. Varje vardag behöver vi hjälp av 800 blodgivare. För närvarande är det dock bara 3,5 procent av finländarna som ger blod.

Blodtjänst tillverkar de blodprodukter som de finländska sjukhusen behöver av donerat blod och utför de laboratorieundersökningar som sjukhusen behöver vid transplantation av blod, organ och stamceller. Blodtjänst är den enda aktören inom sitt område, så dess betydelse för sjukhusen – och i slutändan för finländska patienter – är verkligen stor.

Läs också: Berättelsen om Ann-Marie Niemelä på Blodtjänsts webbplats (på finska).

Senast uppdaterad: 13.04.2023