Bekanta dig med Blodtjänsts årsberättelse för 2021

Årsberättelsen innehåller de väsentligaste sifferuppgifterna och statistiska data om Blodtjänsts verksamhet samt en översikt av förra årets viktigaste ändringar och händelser. Den innehåller också strategin och uppgifter om ekonomi och personal för år 2021.

​Den webbaserade upplagan av årsberättelsen hittas på webbsidan https://vuosikertomus.veripalvelu.fi/sv

Senast uppdaterad: 24.02.2023