År 2021 var det fler än 100 000 personer som gav blod – trots de utmaningar som coronatiden medfört

Under år 2021 anmälde sig 113 000 olika personer till blodgivning. Totalt gavs helblod något över 185 000 gånger. I mars arrangeras nästan 90 blodgivningsevenemang runtom i Finland.

”Coronaepidemin påverkade fortsättningsvis blodgivningsverksamheten under det andra coronaåret, och det var tidvis också mycket utmanande att aktivera blodgivarna. Tack vare de frivilliga blodgivarna kunde vi ändå leverera de blodprodukter som patienterna behövde till sjukhusen”, säger Satu Pastila, Blodtjänsts direktör för blodgivningsverksamheten.

Blodgivarnas säkerhet under epidemin säkerställdes bland annat genom intensifierade hygien-åtgärder, upprätthållande av avstånd, tidsbokning samt rekommendationer om användning av munskydd. Vi känner inte till ett enda smittfall som uppkommit i blodgivningslokalerna. Coronaviruset som orsakat epidemin sprids inte heller via blod.

Av alla blodgivare gav 14 %, nästan 16 000 personer, blod för första gången. Under pandemitiden har ett tillräckligt antal blodgivare konstaterats vara en kritisk faktor med tanke på tryggandet av leveranssäkerheten för blodprodukter också under exceptionella förhållanden. Därför kommer vi under de kommande åren att systematiskt och i högre grad än tidigare försöka nå nya blodgivare.

”Många blodgivare sträcker ut sina händer år efter år och har på ett fantastiskt sätt engagerat sig i att hjälpa patienter. I händelse av exceptionella situationer behöver vi dock fler nya blodgivare. Varje vardag behövs cirka 800 blodgivare, och med tanke på kontinuiteten är det mycket viktigt att också nya blodgivare ansluter sig”, säger Pastila.

Man kan komma på sin första blodgivning när man i åldern 18–59 år. Personer som regelbundet ger blod kan fortsätta med det tills de fyller 71 år. För män rekommenderas blodgivning högst 3–4 gånger om året, för kvinnor över 25 år högst 2–3 gånger om året och för unga kvinnor i åldern 18–25 år högst 1 gång om året.

Röda korset hjälper de lidande under krisen i Ukraina

Finlands Röda Kors stöder aktivt människor som drabbas av krisen i Ukraina. Detta görs via internationella Röda Korset. FRK har startat en nödhjälpsinsamling och sänder också ut biståndsarbetare och biståndsmaterial för att stödja internationella Röda Korsets biståndsoperation. Mer information: rodakorset.fi.

Blodtjänst har fått frågan om blod som doneras i Finland kan användas för att hjälpa patienter i Ukraina. I krissituationer försöker man alltid skaffa blodprodukter, läkemedel och annat material till krisområdet så nära området i fråga som möjligt. För att leverera röda blodkroppar och blodplättar krävs en obruten logistikkedja, och därför kan dessa produkter inte skickas från Finland till konfliktområdena i Ukraina.

 

Senast uppdaterad: 24.02.2023