5 vanliga frågor om blodgivning

År 2021 var människor intresserade av bl.a. olika läkemedels och vaccinationers inverkan på blodgivning samt information om blodgivning på den egna orten. De här ämnena dominerade de drygt 20 000 diskussioner som fördes med Blodtjänsts chatbot.

Kan man ge blod under en läkemedelskur? Hur får man reda på sin egen blodgrupp?

I fjol fördes 20 510 diskussioner med den virtuella assistent som finns på Blodtjänsts webbplats, dvs. chatboten Pisara. Bland de fem ämnen som det oftast ställdes frågor om fanns såväl information om blodgivningsplatser och blodgivningsintervall som olika frågor kring lämpligheten för att ge blod.

”Man behöver inte ensam fundera på sin lämplighet för att ge blod. Förutom den ständigt förbättrade chatboten får den som är intresserad av att ge blod hjälp av snabbtestet på kanjagdonera.fi på webben och av den omfattande informationen på Blodtjänsts webbplats. Dessutom får man individuell rådgivning på vardagar per telefon på blodgivarnas avgiftsfria infonummer, tfn 0800 05801”, säger Tuuli Vuori, informatör på Blodtjänst.

5 vanliga frågor om blodgivning

1. Vilka läkemedel hindrar blodgivning?

De flesta läkemedlen hindrar inte blodgivning. Oftast är det symtom som man behöver läkemedlet för viktigare att ta hänsyn till än själva läkemedlet. Till exempel är antiinflammatoriska läkemedel inget hinder för blodgivning. Däremot kan det symtom som de har använts för, såsom feber eller huvudvärk, förhindra blodgivning.

På Blodtjänsts webbplats finns information om hur olika sjukdomar och läkemedel påverkar blodgivning.

2. Kan jag ge blod på min ort?

Man kan ge blod på vilket som helst av Blodtjänsts verksamhetsställen eller vid blodgivningstillfällen på olika håll i landet. Fasta verksamhetsställen finns i nio olika städer. Dessutom ordnas blodgivning varje vecka på flera orter. Man kan söka en lämplig blodgivningsplats i kalendern på Blodtjänsts webbplats.

3. Hur ofta kan man ge blod?

För män rekommenderas blodgivning högst 3–4 gånger per år och för kvinnor högst 2–3 gånger per år, för unga kvinnor högst en gång per år. Mellan blodgivningarna ska det ha gått minst 61 dagar för män och 91 dygn för kvinnor.

Man kan räkna ut om minimiintervallet uppfylls och när nästa tillåtna blodgivningsdag infaller med hjälp av en räknare på Blodtjänsts webbplats.

”Man kan ge blod i en takt som passar en själv – för somliga betyder det så fort minimiintervallet uppfylls, för andra en gång om året. Engagerade blodgivare är en mycket värdefull hjälp för patienter oberoende av hur ofta de ger blod”, säger Vuori.

4. Hur får jag reda på min blodgrupp?

Man får veta sin egen blodgrupp efter sin första blodgivning. Man behöver inte veta det innan man ger blod. Informationen om vilken blodgrupp man tillhör ges cirka två veckor efter den första blodgivningen.

Blodgruppen utreds också för varje gravid kvinna och till exempel när en operation planeras för en patient.

5. Hur påverkar de vanligaste vaccinationerna blodgivning?

De vanligaste vaccinationerna hindrar inte blodgivning. Till exempel efter en corona- eller influensavaccination kan man ge blod till och med samma dag. Om vaccinationen leder till svår smärta, feber eller någon annan kraftig reaktion, ska man dock vänta två dygn från det att symtomen upphört.

Blodgivning i februari

Man kan boka tid för blodgivning här.

Blod kan ges vid blodgivningstillfällen som ordnas runt om i Finland samt vid Blodtjänsts tio verksamhetsställen. Deras öppettider finns på respektive verksamhetsställes webbplats:

  • Blodtjänst Esbo, Köpcentrum Iso Omena, servicetorget (3 vån), 02230 Esbo
  • Blodtjänst Helsingfors, Sanomahuset, Tölöviksgatan 2 (II vån.), 00100 Helsingfors
  • Blodtjänst Helsingfors, Stenhagen, Stenhagsvägen 7, 00310 Helsingfors
  • Blodtjänst Jyväskylä, Kolmikulma, Puistokatu 2-4, 40100 Jyväskylä
  • Blodtjänst Kuopio, Puijonkatu 23 (Sektori, 2 vån.), 70100 Kuopio
  • Blodtjänst Lahtis, Kauppakatu 10 Kauppakeskus Trio Hansakuja, 15140 Lahtis
  • Blodtjänst Seinäjoki, Kauppakatu 26 (i hörnet av Vapaudentie och Kauppakatu), 60100 Seinäjoki
  • Blodtjänst Tammerfors, Koskikeskus, Hatanpään valtatie 1, 33100 Tammerfors
  • Blodtjänst Uleåborg, Isokatu 32 C, 90100 Uleåborg
  • Blodtjänst Åbo, Universitetsgatan 29 b (3 vån.), 20100 Åbo

Kommande blodgivningstillfällen finns i kalendern på Blodtjänsts webbplats.

Senast uppdaterad: 24.02.2023