Haku Menu

Veripalvelu työpaikkana

Työllistämme yhteensä 9 paikkakunnalla noin 500 henkilöä, jotka ovat oman alansa ammattilaisia ja asiantuntijoita.

Suomen Punaisen Ristin Veripalvelu huolehtii keskitetysti koko Suomen verivalmistehuollosta. Emme tavoittele toiminnallamme voittoa vaan potilaan parasta. Tehtäviimme kuuluvat niin verenluovuttajien rekrytointi, verenluovutusten järjestäminen ja veren keräys kuin myös luovutetun veren testaus ja verivalmisteiden tuotanto sekä valmisteiden varastointi ja jakelu sairaaloihin. Huolehdimme myös kantasolusiirteiden välittämisestä, elin- ja kantasolusiirtojen kudostyypityksistä sekä eräistä vereen liittyvistä laboratoriotutkimuksista. Teemme myös alaamme liittyvää tieteellistä tutkimusta.

Veripalvelussa olemme osa ainutlaatuista auttamisen ketjua luovuttajalta potilaalle. Laadukkaan ja ammattimaisen toiminnan lisäksi hyvä yhteistyö niin luovuttajien kuin terveydenhuollon henkilökunnan ja viranomaisten kanssa on edellytys toimintamme onnistumiselle. Yhdessä luomme mahdollisuuksia potilaiden elämänlaadun parantamiseen ja usein myös elämän pelastamiseen. Työtämme ohjaavia arvoja ovat potilaan hyvinvointi, luovuttajan arvostaminen, luotettavuus, työyhteisön hyvinvointi ja toiminnan tehokkuus.

Työllistämme yhteensä 9 paikkakunnalla noin 500 henkilöä, jotka ovat oman alansa ammattilaisia ja asiantuntijoita.  Toiminta vapaaehtoisten verenluovuttajien sekä terveydenhuollon ammattilaisten kanssa edellyttää työntekijöiltämme yhteistyökykyjä ja vuorovaikutustaitoja, vahvaa ammatillista työotetta sekä asiakaslähtöistä toimintatapaa.

Valtaosa henkilöstöstämme työskentelee veripalvelukeskuksessa Helsingin Kivihaassa, jonne on keskitetty Veripalvelun monia toimintoja kuten verivalmisteiden tuotanto ja jakelu, laboratoriopalvelut, lääketieteelliset palvelut, tutkimus ja kehitys, tukipalvelut sekä laadunhallinta. Veripalvelutoimistot ja liikkuva veripalvelu työllistävät lähes 200 henkilöä eri puolilla Suomea. Ne huolehtivat veren keräyksestä sekä liikkuvan veripalvelun tilaisuuksien järjestämisestä lähialueille.

Veripalvelu on neljänneksi kiinnostavin työnantaja sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden ja alalla työskentelevien mielestä (T-Median työnantajakuvatutkimus vuonna 2014)​. Työyhteisön hyvinvointi on meille erityisen tärkeää ja haluamme olla työntekijöidemme mielestä erinomainen työpaikka.