Haku Menu

Avoin hakemus

Voit jättää avoimen hakemuksen suoraan verenluovutuksen hoitajan tai laboratorioalan tehtäviin tai yleisen avoimen hakemuksen muihin tehtäviin. Tältä sivulta löydät linkin myös Suomen Punaisen Ristin keskustoimiston ja piirien avoimiin työpaikkoihin.

Verenluovutuksen hoitaja

Veripalvelu on osa suomalaista terveydenhuoltoa. Vastaamme verenluovuttajien sekä -luovutusten riittävyydestä Suomessa. Meillä työskentelee yli 150 hoitajaa ympäri maata verenluovutustoiminnassa. Olemme osa ainutlaatuista auttamisen ketjua luovuttajien ja terveydenhuollon henkilökunnan kanssa. 

Hoitajan työ verenluovutustoiminnassa sisältää asiakaspalvelua, luovutuskelpoisuuden arviointia, verenottoa sekä yleistä luovutustoiminnan sujumisesta huolehtimista. Hoitajamme ovat tärkeimpiä positiivisen asiakaskokemuksen varmistajia. Ohjaamme luovuttajia antamaan lahjansa potilashoidon kannalta hyödyllisimmällä tavalla. Teemme työmme asiakaslähtöisesti, luovuttajan yksilöllisyyden huomioiden sekä selkeiden ja johdonmukaisten toimintatapojen mukaisesti.

Olemme paikalla, kun se sopii parhaiten luovuttajille, myös iltaisin. Viikonloput ovat pääsääntöisesti vapaita, mutta pitkien juhlapyhien aikaan keräämme tarvittaessa verta potilaille myös viikonloppuina ja arkipyhinä. Työ voi sisältää matkustamista liikkuvan veripalvelun mukana.

Kattava perehdytys ja hyvä esihenkilötyö auttavat pääsemään työssä alkuun. Meille on tärkeää tarjota mahdollisuuksia omassa työssä kehittymiseen ja myös uusia haasteita pidempien työurien varrelle. Lisäksi haluamme, että jokaisella on Veripalvelussa mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa toimintamme jatkuvaan parantamiseen.  

Edellytämme sairaanhoitajan, terveydenhoitajan tai kätilön tutkintoa, ammattitaitoista ja positiivista asiakaspalveluasennetta sekä valmiutta muuttuviin tilanteisiin. Työssä tarvitset suomen kielen taitoa, ruotsin ja englannin kielen osaaminen on tervetullut lisä. 

Avoin hakemus verenluovutuksen hoitajan tehtäviin eri paikkakunnille.

 

Laboratoriot

Veripalvelu vastaa keskitetysti koko maan verihuollosta. Huolehdimme verenluovutuksesta, tuotamme sairaaloille potilaiden hoidossa tarvittavat verivalmisteet sekä laboratorio- ja asiantuntijapalveluita. Tarjoamme sairaaloille myös kantasolujen ja elinten siirtoja tukevia palveluita. Veripalvelun laboratoriossa tehdään verenluovuttajien veriryhmä- ja infektioseulontatutkimukset, veri- ja soluvalmisteiden laadunvalvontatutkimukset sekä laaja valikoima terveydenhuollon toimijoille tarjottavia erityisanalytiikan laboratoriotutkimuksia. Sairaaloille, terveyskeskuksille, neuvoloille ja yksityisille laboratorioille tarjottavat laboratoriopalvelut kattavat veriryhmä- ja kudossopeutuvuustutkimukset.

Laboratorioissamme työskentelee noin 100 laboratorioalan ammattilaista. Veripalvelu tarjoaa ainutlaatuisen työympäristön, jossa työtä tehdään yhteistyössä sairaala-asiakkaiden, vapaaehtoisten verenluovuttajien sekä Veripalvelun eri toimintojen kanssa.  Annamme kattavan perehdytyksen työhön liittyviin tehtäviin ja tarjoamme hyvät mahdollisuudet osaamisen kehittämiseen.

Avoin hakemus laboratorioalan tehtäviin Helsinkiin.


Yleinen avoin hakemus

Verenluovutuksen hoitajien ja laboratorioalan ammattilaisten lisäksi Veripalvelussa työskentelee laaja joukko muita ammattilaisia, esimerkiksi lääkäreitä, biokemistejä, biologeja sekä talouden, kuljetuksen, viestinnän sekä hallinnon eri alojen osaajia.

Avoin hakemus Veripalveluun.


Suomen Punaisen Ristin avoimet työpaikat

Veripalvelu on osa Suomen Punaista Ristiä. Suomen Punaisen Ristin keskustoimiston ja piirien avoimista työpaikoista ilmoitetaan täällä.