Haku Menu

Perustehtävä ja arvot

Veripalvelun perustehtävänä on luoda mahdollisuuksia elämän pelastamiseen. Emme voi kuitenkaan onnistua tehtävässämme yksin, vaan ainoastaan yhdessä vapaaehtoisten verenluovuttajien ja sairaaloiden ammattilaisten kanssa.

Autamme potilaita yhdessä. Teemme työtä sen puolesta, että potilaat saisivat mahdollisuuden uuteen ja parempaan elämään. Veripalvelu tukee sairaaloita potilaan hoitoketjussa yhdessä verenluovuttajien kanssa. Verenluovutustilaisuuksien järjestämisessä meitä auttaa iso joukko vapaaehtoisia.

Teemme tätä ammatiksemme. Veripalvelu noin 500 henkeä, jotka ovat oman alansa ammattilaisia ja asiantuntijoita. Valmistamme luovutetusta verestä verivalmisteita, joita sairaalat tarvitsevat potilaiden hoidossa. Tarjoamme sairaaloille myös laboratorio-, kudoslaitos- ja asiantuntijapalveluita.

Emme tavoittele voittoa. Veripalvelu on osa Suomen Punaista Ristiä, eikä se tavoittele toiminnallaan voittoa. Katamme oman toimintamme kulut myymällä sairaaloille verivalmisteita ja laboratoriopalveluita. Veripalvelu ei saa taloudellista tukea emojärjestöltä, eikä sen toimintaa tueta valtion varoilla.

Toimintaamme ohjaavat arvot

POTILAAN HYVINVOINTI
Toimintamme tavoitteena on aina potilaiden hyvinvointi. Autamme asiakkaitamme, terveydenhuollon ammattilaisia onnistumaan potilaiden hoitamisessa. 

LUOVUTTAJIEN ARVOSTAMINEN
Vapaaehtoinen luovuttaja on Veripalvelun kumppani auttamisen ketjussa. Arvostamme luovuttajia ja heidän lahjaansa, ja tarjoamme kanavan potilaan auttamiseen.

LUOTETTAVUUS
Ansaitsemme luottamusta ja vaalimme hyvää laatua selkeiden ja johdonmukaisten toimintatapojen avulla. Toteutamme toiminnassamme hyvää hallintotapaa ja avointa viestintää.

TYÖYHTEISÖN HYVINVOINTI
Kehitämme työyhteisön hyvinvointia ja pääsemme näin toiminnassamme parhaisiin tuloksiin. Haluamme, että Veripalvelu on työntekijöidemme mielestä hyvä työpaikka, joka tarjoaa mahdollisuuksia onnistua ja kokea työniloa sekä kannustaa kehittymään.

TOIMINNAN TEHOKKUUS
Kehitämme jatkuvasti toimintaamme sujuvammaksi, jotta terveydenhuolto saa meistä tarvitsemansa hyödyn. Toimimme kustannustehokkaalla tavalla.
Tutustu myös Punaisen Ristin toimintaa ohjaaviin seitsemään perusperiaatteeseen.