Haku Menu

Perustehtävä ja arvot

Veripalvelun perustehtävänä on luoda mahdollisuuksia elämän pelastamiseen. Emme voi kuitenkaan onnistua tehtävässämme yksin, vaan ainoastaan yhdessä vapaaehtoisten verenluovuttajien ja sairaaloiden ammattilaisten kanssa.

Autamme potilaita yhdessä. Teemme työtä sen puolesta, että potilaat saisivat mahdollisuuden uuteen ja parempaan elämään. Veripalvelu tukee sairaaloita potilaan hoitoketjussa yhdessä verenluovuttajien kanssa. Verenluovutustilaisuuksien järjestämisessä meitä auttaa iso joukko vapaaehtoisia.

Teemme tätä ammatiksemme. Veripalvelu noin 500 henkeä, jotka ovat oman alansa ammattilaisia ja asiantuntijoita. Valmistamme luovutetusta verestä verivalmisteita, joita sairaalat tarvitsevat potilaiden hoidossa. Tarjoamme sairaaloille myös laboratorio-, kudoslaitos- ja asiantuntijapalveluita.

Emme tavoittele voittoa. Veripalvelu on osa Suomen Punaista Ristiä, eikä se tavoittele toiminnallaan voittoa. Katamme oman toimintamme kulut myymällä sairaaloille verivalmisteita ja laboratoriopalveluita. Veripalvelu ei saa taloudellista tukea emojärjestöltä, eikä sen toimintaa tueta valtion varoilla.

Toimintaamme ohjaavat arvot

Potilaan hyvinvointi
Toimintamme tähtää aina potilaiden hyvinvointiin.

Luovuttajien arvostaminen
Vapaaehtoinen verenluovuttaja tai kantasolujen luovuttaja on Veripalvelun
kumppani auttamisen ketjussa. Arvostamme luovuttajia ja heidän lahjaansa tarjoten
kanavan potilaan auttamiseen.

Luotettavuus
Ansaitsemme ja vaalimme molemminpuolista luottamusta selkeiden ja
johdonmukaisten toimintatapojen avulla. Toteutamme toiminnassamme hyvää
hallintotapaa ja avointa viestintää.

Työyhteisön hyvinvointi
Kehitämme työyhteisön hyvinvointia ja pääsemme näin toiminnassamme parhaisiin
tuloksiin. Haluamme, että Veripalvelu on työntekijöidemme mielestä hyvä työpaikka,
joka tarjoaa mahdollisuuksia onnistua ja kokea työniloa sekä kannustaa kehittymään.

Toiminnan tehokkuus
Arvostamme luovuttajan antamaa lahjaa huolehtimalla, että se käytetään
mahdollisimman tehokkaasti, tarkoituksenmukaisesti ja oikea-aikaisesti potilaiden
hyväksi. Kehitämme myös jatkuvasti omaa työtämme sujuvammaksi.


Tutustu myös Punaisen Ristin toimintaa ohjaaviin seitsemään perusperiaatteeseen.