Saanko tietoja Luovuttajaryhmäni jäsenistä?

Luovuttajaryhmän jäsenistä ei luovuteta mitään tietoja ryhmän vetäjälle tai muille tahoille. Kaikki Luovuttajaryhmän nimiin tehdyt verenluovutuskäynnit ovat siis täysin anonyymejä ja vain pistetilanne eli luovutuskäynnit raportoidaan.