Päätyykö Kantasolurekisterin kautta tietojani EU:n ulkopuolelle?

Kantasolurekisteriin liittyjän liittymisnäytteet lähetetään tutkittavaksi koodattuna (ilman nimeä ja henkilötunnusta) yhdysvaltalaiseen laboratorioon. Kyseisen laboratorion kanssa Veripalvelulla on EU:n tietosuojadirektiivin (95/46/EU artikkeli 46 GDPR) mukainen tietosuojasopimus.

Kudostyyppi-, veriryhmä-, cytomegalovirus-status-, ikä- ja sukupuolitietoja annetaan koodattuna (ilman nimeä ja henkilötunnusta) EU:n alueella sijaitsevaan kansainvälisen kantasoluluovuttajien keskusrekisterin tietokantaan. Edellä lueteltujen henkilötietojen perusteella tietokannasta etsitään maailmanlaajuisesti sopivaa luovuttajaa potilaille.