Onko biopankkinäytteen antamisesta jotain hyötyä tai haittaa?

Biopankkitoimintaan osallistumisesta ei yleensä ole odotettavissa suoraa henkilökohtaista hyötyä näytteenantajalle. Liittymällä biopankkiin ja antamalla näytteen voi kuitenkin toimia yhteisen hyvän eduksi ja osallistua tutkimuksen tukemiseen, jotta olisimme terveempiä tulevaisuudessa. Terveys- ja lääketieteellinen tutkimus tarvitsee suuria ja laadukkaasti kerättyjä aineistoja. Biopankkitutkimuksen tavoite on edistää väestön terveyttä kartoittamalla esimerkiksi sairauksien syitä tai ehkäisemällä sairauksien puhkeamista ja etsimällä niihin vaikuttavampia hoitokeinoja.

Biopankkinäytteen antaminen verenluovutuksen yhteydessä ei vaikuta luovutetun veren kokonaismäärään. Potilaskäyttöön tehtävät verivalmisteet eivät ole riippuvaisia biopankkinäytteen antamisesta. Biopankkinäytteen antaminen ei siis vaikuta verenluovutuksen turvallisuuteen.

Biopankin näytteitä ja niihin liitettyjä tietoja luovutetaan ainoastaan tarkasti määriteltyyn ja eettisen arvioinnin läpikäyneeseen Veripalvelun biopankin tutkimusalueen mukaiseen tutkimukseen. Lisäksi näytteenantajan tietosuojasta huolehditaan tarkasti lainsäädännön mukaisesti, joten tietosuojaloukkauksen todennäköisyys on vähäinen.