Miten verenluovuttajan arkaluontoiset tiedot suojataan biopankissa?

Veripalvelun työntekijöillä on salassapitovelvollisuus. Biopankin rekisteriin pääsy on rajattu käyttäjätunnuksin ja vain rekisteritietoja työtehtävissään tarvitseville. Rekisterinäkymiä sekä tietojen lisäystä, muokkausta ja poistoa rajataan käyttöoikeuksin.

Tietoja sisältävät paperidokumentit säilytetään Veripalvelussa lukituissa kulkuvalvotuissa tiloissa sekä lukituissa kaapeissa.
Biopankin näytteitä ja niihin liitettyjä tietoja luovutetaan ainoastaan tarkasti määriteltyyn ja eettisen arvioinnin läpikäyneeseen Veripalvelun biopankin tutkimusalueen mukaiseen tutkimukseen. Lisäksi näytteen antajan tietosuojasta huolehditaan tarkasti lainsäädännön mukaisesti, joten tietosuojaloukkauksen todennäköisyys on vähäinen.

Biopankki käsittelee näytteitä ja tietoja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen vaatimusten mukaisesti. Tietosuoja turvataan tarkoilla käyttösopimuksilla ja pseudonymisoinnilla eli koodaamalla näytteet ja tiedot, jolloin yksittäistä henkilöä ei voida tunnistaa aineistosta. EU:n ulkopuolisissa maissa riittävästä tietosuojan tasosta huolehditaan erityissopimuksin, koska lakisääteisen tietosuojan taso voi niissä vaihdella.