Miksi Veripalvelulla on oma biopankki?

Biopankit ovat tulevaisuuden tapa edistää terveyttä tutkimuksen avulla ja Veripalvelu haluaa osaltaan olla mukana tässä kehityksessä. Biopankki mahdollistaa tehokkaan ja tietoturvallisen tavan kerätä suuria näyte- ja tietoaineistoja, joita voidaan hyödyntää esimerkiksi verenluovuttajien terveyden ja verensiirtolääketieteen tutkimuksessa sekä mm. kansansairauksia ennaltaehkäisevissä ja niiden hoitoa kehittävissä tutkimushankkeissa. Verenluovuttajilta kerättyä biopankkiaineistoa voidaan hyödyntää tutkimuksessa esimerkiksi terveenä verrokkiryhmänä.

Muihin biopankkeihin verrattuna Veripalvelun biopankin erityispiirre on mahdollisuus kerätä kokoelma näytteitä ja tietoja verenluovuttajilta, jotka ovat näytteenantohetkellä pääsääntöisesti terveitä. Lisäksi monet Veripalvelun biopankkiin liittyneistä luovuttavat verta toistuvasti. Tämä mahdollistaa esimerkiksi aikasarjat eli samalta luovuttajalta eri ajankohtina otetut näytteet.