Miksi Suomessa on erilaisia biopankkeja?

Biopankkien taustalla on erilaisia organisaatioita ja biopankeilla voi olla erilaisia painopistealueita. On biopankkeja, jotka keräävät näytteitä erityisesti tietyltä potilasryhmältä (esim. Hematologinen biopankki) sekä tutkimuskohortteihin pohjautuvia biopankkeja (esim. THL Biopankki). Lisäksi biopankkeja on hyvinvointialueiden sairaaloiden yhteydessä (esim. Auria Biopankki).

Veripalvelun biopankin ainutlaatuisuus perustuu mm. siihen, että Veripalvelun biopankin aineistoja voidaan käyttää myös pidemmän aikavälin tutkimukseen. Veripalvelun biopankki voi esimerkiksi kerätä ja säilöä pitkäaikaisilta verenluovuttajilta näytteitä aikasarjana. Jos heillä jossain elämänsä vaiheessa todetaan jokin sairaus, ennen sairautta kerätyistä näytteistä (ennustavat ”tautimarkkerit”) voi olla iso apu sairautta ennaltaehkäisevään tutkimukseen.

Verenluovuttajien näytteitä ja tietoja on kerätty maantieteellisesti laajalta alueelta, koko Suomesta. Lisäksi verenluovuttajilta kerätty aineisto sopii hyvin terveiden henkilöiden verrokkimateriaaliksi lääketieteelliseen tutkimukseen.