Mikä on biopankki?

Biopankkiin kerätään ihmisten näytteitä ja tietoja biopankkisuostumuksen tai biopankkisuostumuksen ja hyväksynnän (1.1.2024 alkaen) antaneilta henkilöiltä tutkimusta ja tuotekehitystä varten.

Näytteet säilytetään biopankissa, jotta tieteellistä tutkimustyötä varten on olemassa laadukkaita, asianmukaisesti kerättyjä ja säilytettyjä, kattavia näytekokoelmia. Biopankissa näytteisiin liitetään tutkimuksen kannalta tarpeellista tietoa näytteestä ja näytteenantajasta.

Biopankin aineistoja voidaan käyttää sekä akateemiseen tutkimukseen että kaupalliseen tuotekehitykseen. Aineistoja luovutetaan vain eettisesti ja tieteellisesti hyväksyttäville tutkimushankkeille.

Biopankkien toimintaa säätelee mm. biopankkilaki (688/2021) ja EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR). Biopankkien toimintaa valvoo Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea.