Mihin tietoni talletetaan ja saanko omat tietoni tarvittaessa jotenkin käyttööni?

Biopankissa olevat tiedot talletetaan Veripalvelun biopankin tietoturvallisiin ja ulkopuolisilta rajattuihin tietojärjestelmiin.

Sinulla on oikeus saada tietää, mitä näytteitä ja sinua koskevia tietoja säilytämme, mistä tietoja ja näytteitä on saatu ja mihin niitä on luovutettu. Voit myös tiedustella Veripalvelun biopankista, millaista tietoa näytteistäsi on määritetty biopankkitutkimusta varten. Sinulla on oikeus saada selvitys tietojen merkityksestä. Tietojen merkityksen selvittämisestä voidaan periä maksu, joka on enintään selvityksen antamisesta aiheutuvia kustannuksia vastaava. Voit aloittaa selvitysprosessin tekemällä tietopyynnön Veripalvelun biopankille.

Biopankkitutkimukseen osallistumisesta ei yleisesti ottaen ole suoraa henkilökohtaista hyötyä luovuttajalle. Biopankki ottaa tarvittaessa näytteenantajaan yhteyttä, jos hänen näytteistään selviää terveyden kannalta merkittävä löydös ja näytteenantaja on antanut siihen suostumuksessaan luvan.