Onko kantasolujen luovuttaminen haitallista?

Kantasolujen luovuttaminen on luovuttajalle turvallista – Veripalvelu on siitä vastuussa.

Rekisteriin liittyjien, luovuttajaehdokkaiden ja luovuttajaksi valittujen terveydentila kartoitetaan kyselyin ja haastatteluin, ja luovuttajaksi valitulle tehdään lisäksi erittäin huolellinen terveystarkastus. Näin varmistetaan, ettei luovutuksesta aiheudu haittaa tai riskiä luovuttajalle.

Veren kantasolut uusiutuvat jatkuvasti, joten luovutetut solut korvaantuvat nopeasti uusilla, eikä verenkuvaan jää luovutuksesta pysyviä muutoksia.