Luovuttajan sovelluksen tietosuojaseloste

Luovuttajan sovellus on Suomen Punaisen Ristin Veripalvelun (jäljempänä Veripalvelu) ylläpitämä palvelu etenkin kaikille Veripalvelun verenluovuttajaksi rekisteröityneille, mutta sen käyttäjänä voi toimia kuka tahansa henkilö, jolla on käytettävissään palveluun rekisteröitymiseksi tarvittava vahvan tunnistautumisen menetelmä, kuten henkilökohtaiset verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenne.

Miksi tietojani kerätään?

Luovuttajan sovellus mahdollistaa Veripalvelun verenluovuttajarekisteriin rekisteröityneelle omien tietojensa käsittelyn, ja kaikille sovelluksen käyttäjille esimerkiksi verenluovutuksen ajanvarauksen. Henkilötietoja kerätään tämän palvelun tuottamisen mahdollistamiseksi.

Mitä tietoja minusta kerätään?

Luovuttajan sovellus -palvelun tuottamista varten kerätään uuden verenluovuttajan (ei vielä rekisteröitynyt verenluovuttajarekisteriin) osalta henkilötunnus ja nimi.

Mistä tiedot ovat peräisin?

Verenluovuttajarekisteriin jo rekisteröityneiden osalta sovellus ei kerää uutta tietoa, vaan käsittelee verenluovuttajarekisterissä jo olevia tietoja. Uusien, rekisteröimättömien sovelluskäyttäjien osalta tarvittavat tiedot kerätään sovelluksen käyttöönoton yhteydessä vahvasta tunnistautumisesta.

Henkilötietojen käsittely Luovuttajan sovellus -palvelussa perustuu sovelluksen käyttäjän antamaan suostumukseen.

Mihin tietojani käytetään?

Luovuttajan sovellus -palvelun käyttöönotossa käyttäjän henkilötunnus- ja nimitietoa käytetään mahdollistamaan Veripalvelun ja sovelluksen käyttäjän välisen asiakassuhteen muodostaminen ja yhteydenpito.

Luovuttajan sovellus -palvelussa näytetään käyttäjälle häntä itseään koskevia verenluovutusrekisterissä sijaitsevia terveystietoja, joiden osalta henkilötietojen käsittely tapahtuu verenluovuttajarekisterin tietosuojaselosteen mukaisesti.

Palvelun käyttöehdot kuvaavat sovelluksen toiminnallisuuden, kuten evästeidän käytön lähemmin.

Annetaanko tietojani Veripalvelun ulkopuolelle? Miksi ja minne?

Sovelluksen tietoja välitetään esim. verenluovutuksen ajanvarauspalvelun toteuttamiseksi. Palveluntuottajilla ei ole oikeutta käyttää tietoja muuhun tarkoitukseen tai säilyttää niitä sopimuksen mukaisen käytön jälkeen.

Päätyykö tietojani EU:n ulkopuolelle?

Ei.

Miten tietojani suojataan?

Veripalvelun työntekijöitä ja palveluntuottajia koskee salassapitovelvollisuus. Luovuttajan sovelluksen henkilötietorekisteriin pääsy on rajattu käyttäjätunnuksin rekisteritietoja työtehtävissään tarvitseville. Tietojen käyttöä rajataan sopimuksellisesti palveluntarjoajien kanssa.

Rekisteritiedot ja niiden käyttö ovat osa säännöllisesti suoritettavia tietoturva-auditointeja ja riskianalyysejä. Käytössä on jatkuva rekisterin käyttötiedon seurantatyökalu ja poikkeavuuksien raportointi ja selvitys.

Tehdäänkö tietojeni perusteella profilointia tai automaattista päätöksentekoa?

Sovelluksen keräämiä tietoja ei käytetä profilointiin tai automaattiseen päätöksentekoon.

Kuinka kauan tietojani säilytetään?

Uusien, Veripalvelun verenluovuttajarekisteriin rekisteröimättömien sovelluksen käyttäjien osalta vahvan tunnistautumisen tiedot säilytetään, kunnes henkilö on rekisteröitynyt verenluovuttajarekisteriin, kirjautuu ulos sovelluksesta, tai poistaa sovelluksen käytöstään – kuitenkin enimmillään 12 kuukauden ajan.

Rekisteröidyn oikeudet

Tietopyynnön sinusta tallennetuista tiedoista voit tehdä tietopyyntölomakkeella.

Tietopyyntölomake

ja mahdollisen oikaisupyynnön oikaisupyyntölomakkeella.

Oikaisupyyntölomake

Voinko valittaa viranomaiselle?

Jos koet, että henkilötietojesi käsittelyssä on rikottu lakia, voit tehdä valituksen valvontaviranomaiselle.

Yhteystiedot

Suomen Punainen Risti, Veripalvelu

Härkälenkki 13

01730 Vantaa

p. 029 300 1010

Rekisterin vastuuhenkilö

Verenluovutuksen johtaja Johanna Castrén.