Veripalvelun ympäristövastuu

Veripalvelun ympäristötyötä toteutetaan ohjelmalla, joka perustuu WWF Suomen Green Office -ympäristöjärjestelmään. Toteutamme vuosittain ympäristötyömme itsearvioinnin.

 

WWF:n Green Office ympäristöohjelman kuvituskuva.

WWF:n Green Office ympäristöohjelma

Veripalvelun Green Office-ohjelman ympäristötavoitteet koostuvat matkustukseen ja liikkumiseen, ruokailuun ja luovuttajatarjoiluihin, hankintoihin ja viestintään liittyviin teemoihin. Lisäksi pyrimme vähentämään sähkönkulutusta. Myös jätehuolto ja siivous ovat keskeisiä Green Office -painopistealueita. Jokaisella Veripalvelun toimipisteellä ja liikkuvan yksiköllä on omat ympäristötavoitteensa, joita tarkastellaan vuosittain.

Ensimmäinen Green Office-sertifikaatti myönnettiin Veripalvelulle vuonna 2020. Helmikuun lopussa 2021 kaikki Veripalvelun toimipisteet läpäisivät tarkastuksen ja saivat Green Office -merkinkäyttöoikeuden.

Suomen Punaisen Ristin ympäristökestävyyden linjaus

Veripalvelun ympäristötyötä ohjaa myös Suomen Punaisen Ristin ympäristökestävyyden linjaus. Ilmastokestävyyden linjauksen tavoitteena on tunnistaa haitalliset toimintamallit ja poistaa tai vähentää niiden vaikutuksia tehostamalla toimintatapoja, hyödyntämällä uusia käytäntöjä, tekniikoita ja materiaaleja tai muuttamalla varsinaista toimintaa, kuitenkin varmistaen järjestön perustoiminnan. Linjaus ohjaa erityisesti järjestön oman toiminnan kestävyyttä, ilmastonmuutokseen sopeutumista ja valmiustyötä sekä ilmastonmuutokseen liittyvää viestintää ja vaikuttamista.