Haku Menu

Haittavaikutusten ja vaaratilanteiden ilmoittaminen

Epäiltäessä verivalmisteen siirron aiheuttamaa haittavaikutusta, siirto keskeytetään välittömästi ja tarkistetaan, että verivalmiste oli tarkoitettu kyseiselle potilaalle. Samoin tarkistetaan, ettei mahdollisesti ristiin vaihtunut verivalmiste ole virheellisesti menossa toiselle potilaalle.

Ilmoittaminen

Haittavaikutuksesta ilmoitetaan oman sairaalan laboratorioon/verikeskukseen käyttäen sivuston oikealla puolella olevia lomakkeita.

Mikäli epäillään vakavaa haittavaikutusta tai vaaratilannetta, tehdään ilmoitus Veripalvelun veriturvatoimistoon, josta vakavat haittavaikutukset ja vaaratilanteet ilmoitetaan edelleen viranomaiselle (Fimea, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus). Lievät haittavaikutukset voidaan myös ilmoittaa lomakkeilla.

Haitta- ja vaaratilanneilmoituksen voi täyttää sähköisesti, mutta potilaan tietosuojasyistä lomake tulee lähettää postitse Veriturvatoimistoon osoitteeseen:

Suomen Punainen Risti, Veripalvelu
Veriturvatoimisto
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

Haittavaikutusnäytteet – säilyttäminen ja lähettäminen

Terveydenhuollon toimintayksikkö voi tehdä itse tarvittavat tutkimukset haittavaikutuksen selvittämiseksi tai pyytää halutessaan tutkimuksia Veripalvelun veriturvatoimistosta haittavaikutuksen ilmoituslomakkeella. Veripalvelu ei laskuta verensiirron haittavaikutustutkimuksista.

Verivalmiste

  • Haittavaikutusreaktion aiheuttajaksi epäiltyä verivalmistetta siirtolaitteineen säilytetään yhden vrk ajan kertakäyttöiseen muovipussiin pakattuna jääkaappilämpötilassa (+2 - +6°C) mahdollisia tutkimuksia varten.
  • Valmiste lähetetään Veripalveluun aina kylmäkuljetuksena (<10°C).
  • Valmisteesta ei tule ottaa näytteitä, jotta vältetään valmisteen kontaminaatio.
  • Jos punasoluvalmiste on jo hävitetty, tutkimukset voidaan tehdä jääkaapissa säilytetyistä sopivuuskoeletkunpätkistä, jotka on merkitty valmisteen yksikkönumerolla (luovutusnumero) ja potilaan tiedoilla.

Potilaan näytteet

  • Ennen valmisteen siirtoa otettu sopivuustutkimus- tai muu verinäyte sekä
    2 x 7ml EDTA -putkellista, jotka on otettu verensiirron jälkeen.
  • Epäiltäessä valmisteen bakteerikontaminaatiota, tulee potilaasta ottaa veriviljelynäytteet. Ne tutkitaan sairaalan normaalin käytännön mukaisesti.

Näytteiden lähetysosoite:
Suomen Punainen Risti, Veripalvelu
Näytteiden vastaanotto
Haittavaikutustutkimukset
Kivihaantie 7
00310 Helsinki
 
OctaplasLG®-valmisteen mahdolliset haittavaikutukset

OctaplasLG® on lääkevalmiste. Hoitoyksikön tulee ilmoittaa lääkevalmisteeseen liittyvä vakava haittavaikutus Fimea:lle (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus).
 
Vaihtoehtoisesti sairaalat voivat ilmoittaa OctaplasLG®:n aiheuttamat haittavaikutukset Veripalvelun veriturvatoimistoon. Veriturvatoimisto huolehtii OctaplasLG® haittojen ilmoitukset suoraan myyntiluvanhaltijalle (Octapharma).​
 

Vahvistusilmoitus

Vakavan haittatapahtuman tutkimustulosten valmistuttua, tulee viranomaiselle lähettää vahvistusilmoitus käyttäen alla olevia lomakkeita. Veripalvelu huolehtii vahvistusilmoituksesta, ellei terveydenhuollon toimintayksikön kanssa ole toisin sovittu.

Vahvistus haitasta

Vahvistus vaaratilanteesta


 

Haittavaikutuslomakkeet:

Ilmoitus haitasta tai väärästä verensiirrosta

Ilmoitus vaaratilanteesta

 

Veripalvelu neuvoo ja auttaa sairaaloita verensiirron haittavaikutusten ja vaaratilanteiden selvittämisessä.

Veriturvatoimisto
p. 029 300 1100 , faksi 09 454 6212

veriturva(at)veripalvelu.fi