Haku Menu

Haittavaikutusten, väärien verensiirtojen ja vaaratilanteiden ilmoittaminen

Epäiltäessä verivalmisteen siirron aiheuttamaa haittavaikutusta, siirto keskeytetään välittömästi ja tarkistetaan, että verivalmiste oli tarkoitettu kyseiselle potilaalle. Samoin tarkistetaan, ettei mahdollisesti ristiin vaihtunut verivalmiste ole virheellisesti menossa toiselle potilaalle.

Ilmoittaminen

Haittavaikutuksesta ilmoitetaan oman sairaalan laboratorioon/verikeskukseen käyttäen sivuston oikealla puolella olevia lomakkeita.

Mikäli epäillään vakavaa haittavaikutusta tai vaaratilannetta tai potilas on saanut väärän verensiirron, tehdään ilmoitus Veripalvelun veriturvatoimistoon. Veriturvatoimisto ilmoittaa vakavat haittavaikutukset ja vaaratilanteet edelleen viranomaiselle (Fimea, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus). Myös lievät haittavaikutukset voidaan ilmoittaa haittavaikutuslomakkeella. Lievät vaaratilanteet puolestaan ilmoitetaan hoitoyksikön oman protokollan mukaisesti esimerkiksi HaiPro-järjestelmään.

Haitta- ja vaaratilanneilmoituksen voi täyttää sähköisesti, mutta potilaan tietosuojasyistä lomake tulee lähettää veriturvatoimistoon postitse.

Lomakkeen kaikkien kohtien huolellinen täyttäminen on tärkeää! 


Haittavaikutusnäytteet - säilyttäminen ja lähettäminen

Terveydenhuollon toimintayksikkö voi tehdä itse tarvittavat tutkimukset haittavaikutuksen selvittämiseksi tai pyytää halutessaan tutkimuksia Veripalvelun veriturvatoimistosta haittavaikutuksen ilmoituslomakkeella. Veripalvelu ei laskuta verensiirron haittavaikutustutkimuksista.

Verivalmiste

  • Haittavaikutusreaktion aiheuttajaksi epäiltyä verivalmistetta siirtolaitteineen säilytetään yhden vrk ajan kertakäyttöiseen muovipussiin pakattuna jääkaappilämpötilassa (+2 - +6°C) mahdollisia tutkimuksia varten.
  • Valmiste lähetetään Veripalveluun aina kylmäkuljetuksena (<10°C).
  • Valmisteesta ei tule ottaa näytteitä, jotta vältetään valmisteen kontaminaatio.
  • Jos punasoluvalmiste on jo hävitetty, tutkimukset voidaan tehdä jääkaapissa säilytetyistä sopivuuskoeletkunpätkistä, jotka on merkitty valmisteen yksikkönumerolla (luovutusnumero) ja potilaan tiedoilla.

Potilaan näytteet

  • Ennen valmisteen siirtoa otettu sopivuustutkimus- tai muu verinäyte sekä
    2 x 7ml EDTA -putkellista, jotka on otettu verensiirron jälkeen.
  • Valmisteen bakteerikontaminaatiota epäiltäessä tulee potilaasta ottaa veriviljelynäytteet. Ne tutkitaan sairaalan normaalin käytännön mukaisesti.
  • Hemolyysiin ja voimakkaaseen allergiseen reaktioon/anafylaksiaan liittyvistä sairaalassa tehtävistä tutkimuksista löydät tietoa täältä.

 
OctaplasLG®-valmisteen mahdolliset haittavaikutukset

OctaplasLG® on lääkevalmiste. Hoitoyksikön tulee ilmoittaa lääkevalmisteeseen liittyvä vakava haittavaikutus Fimealle (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus).
 
Vaihtoehtoisesti sairaalat voivat ilmoittaa OctaplasLG®:n aiheuttamat haittavaikutukset Veripalvelun veriturvatoimistoon. Veriturvatoimisto huolehtii OctaplasLG® haittojen ilmoitukset suoraan myyntiluvanhaltijalle (Octapharma).​
 

Vahvistusilmoitus

Vakavan haittatapahtuman tutkimustulosten valmistuttua, tulee viranomaiselle lähettää vahvistusilmoitus käyttäen alla olevia lomakkeita. Veripalvelu huolehtii vahvistusilmoituksesta, ellei terveydenhuollon toimintayksikön kanssa ole toisin sovittu.

Vahvistus haitasta

Vahvistus vaaratilanteesta


 

Lomakkeet

Ilmoitus haittavaikutuksesta 

Ilmoitus väärästä verensiirrosta

Ilmoitus vaaratilanteesta


Veriturvatoimisto
p. 029 300 1100 
(arkisin klo 9-16)
Veriturva@veripalvelu.fi
Faksi 09 454 6212

Ilmoitukset ja näytteet osoitteeseen
Suomen Punainen Risti, Veripalvelu
Näytteiden vastaanotto
Haittavaikutustutkimukset
Kivihaantie 7,
00310 Helsinki

Pelkät ilmoitukset osoitteeseen
Suomen Punainen Risti, Veripalvelu
Veriturvatoimisto
Kivihaantie 7,
00310 Helsinki