Varför måste en plasmagivare tidigare ha gett helblod?

Om givarens kropp har tolererat helblodsgivning väl, tyder det på att det inte kommer att uppstå några problem vid plasmagivning heller. Då har givarens blodådror också visat sig vara lämpliga för blod-/aferesinsamling.