Varför finns det en övre viktgräns för plasmagivning (BMI under 40)?

Den övre gränsen för BMI är 40, för om personen är överviktig är det inte så enkelt att bestämma blodvolymen och risken för en för stor insamlingsmängd i förhållande till givarens blodvolym ökar.