Miksi plasmanluovutukseen on yläpainoraja (BMI enintään 40)?

BMI:n yläraja on 40, sillä painon ollessa ylipainoa ei verivolyymin määrittäminen ole niin yksinkertaista ja riski liian suurelle keräysmäärälle suhteutettuna luovuttajan verivolyymiin kasvaa.