Varför finns det en övre åldersgräns för att gå med i Stamcellsregistret?

Studier har visat att donatorns ålder starkt påverkar behandlingens framgång. Ju yngre donatorn är, desto bättre är resultaten av stamcellstransplantationen. Därför hoppas man att flera unga går med i Stamcellsregistret!

Du kan förbli medlem i registret tills du fyller 56 år, även om det numera är sällsynt att en medlem i registret som är över 40 år väljs som stamcellsdonator.