Varför doneras stamceller anonymt?

Stamcellsdonatorn och patienten som får stamcellerna får inte veta om varandra. Detta är grundprincipen för Stamcellsregistret.

Tanken är densamma som vid bloddonation: donatorn ger en gåva som förmedlas till patienten som behöver den. Anonymitet betonar att alla patienter är jämlika – oavsett om de är barn eller vuxna, i Finland eller utomlands.

En stamcellsdonator kan fråga om patientens tillstånd via registret ett år efter donationen.