Miksi kantasolujen luovuttaminen on anonyymiä?

Kantasolujen luovuttaja ja kantasoluja saava potilas eivät saa tietää toisiaan. Tämä on Kantasolurekisterin perusperiaate.

Ajatus on sama kuin verenluovutuksessa: luovuttaja antaa lahjan, joka välitetään sitä tarvitsevalle potilaalle. Nimettömyydellä korostetaan, että kaikki potilaat ovat samanarvoisia – ovat he sitten lapsia tai aikuisia, Suomessa tai ulkomailla.

Kantasolujen luovuttaja voi kysyä potilaan vointia rekisterin kautta vuosi luovutuksen jälkeen.