Varför börjar Blodtjänst samla in plasma separat igen (plasmaferes)?

Oron för hur plasman ska räcka till för tillverkningen av plasmaläkemedel har ökat i Europa de senaste åren. Coronapandemin minskade tillgången på plasma ytterligare, samtidigt som behovet av plasma som råvara för läkemedel har ökat.

Det mesta av världens plasma samlas för närvarande in i USA – Europas självförsörjningsgrad av plasmaråvara är endast cirka 60 procent. I Europa råder det sedan flera år tillbaka brist på plasmaläkemedel, särskilt immunglobulinpreparat.

Blodtjänst svarar för sin del på situationen genom att inleda plasmaferesverksamheten på nytt efter en paus på 10 år.