Varför behövs det särskilt flera män till registret?

Två tredjedelar av medlemmarna i registret är kvinnor. Deras medlemskap är värdefullt, och kvinnor väljs också ut för att donera stamceller.

Av biologiska skäl väljs dock män oftare ut som donatorer än kvinnor, och därför vore det viktigt att det också finns tillräckligt med män i registret.